Kærlighedshjulet

ASTRO-KRYSTALHUSET

CONNIE KROMANN

KÆRLIGHEDSHJULET

 

Kærlighedshjulet kan fortælle dig, hvilke partnere du passer sammen med. Endvidere kan jeg ved hjælp af astrologien fortælle dig, hvilke job, du er egnet til, og hvad du skal lære i dette liv. Konsultationen er mundtlig, men du kan optage det på din mobiltelefon, hvis du ønsker det. Ved den astrologiske tolkning tyder jeg foruden fødselshoroskopet et års fremtid.

Det er dog en trøst, at ascendanterne lige så meget viser dine egenskaber som dit stjernetegn. Derfor er det lige så betydningsfuldt, at ascendanterne passer sammen, men det kan du først få at vide, hvis du kommer hos mig og får tydet dit horoskop. Kærlighedshjulet passer både på dit parforhold og på dit forhold til forældre, søskende, venner, kolleger, chefer, familiemedlemmer mfl. Kort sagt viser det de stjernetegn, som du harmonerer bedst med og har de færreste problemer med. Dit stjernetegn er det tegn, hvori solen stod, da du blev født. Stod den f.eks. i løven, betyder det, at du astrologisk er løve. Der findes 12 stjernetegn fordelt på 4 elementer: Ild, jord, luft og vand.

 

Ild tegn: Vædder, løve og skytte.

Jordtegn: Stenbuk, tyr og jomfru.

Lufttegn: Vægt, vandmand og tvilling.

Vandtegn, som er føletegn, er krebs, skorpion og fisk.

 

Forestiller du dig nu, at hvert ild tegn er et bål, jordtegnene er en skov eller en eng, lufttegnene er vinden, og vandtegnene er havet eller en å, kan du sikkert godt forstå, hvorfor nogle tegn overordnet set passer bedre sammen end andre.

Hvis nu løven er bålet, og der kommer en tvilling, som er vinden, så vil vinden få bålet til at flamme dejligt op, altså passer ild tegn og lufttegn godt sammen. Omvendt vil løven blive begravet under et jordtegn, ilden vil slukkes, altså passer ild og jord ikke så godt sammen. Hvad nu hvis der kommer et vandtegn til ild tegnet løven? Rigtigt gættet: vandet vil slukke bålet. Konklusion: ild og vand passer ikke så godt sammen. Men hvad så, hvis det er to tegn fra samme element, f.eks. ild? To tegn fra samme element har det ofte godt med hinanden. Det kunne være en vædder og en skytte, hvor vædderen typisk vil være den, der er god til at tage beslutninger, medens skytten ikke tager tingene så nøje. Den er mere bevægelig og tager tit tingene med et smil. Hvis to mennesker er født i samme tegn, er der både fordele og ulemper, når de er sammen. Fordelen er, at de forstår den andens væremåde, men der er måske ikke den store udfordring i samværet. Er det to væddere, vil de let "støde hornene sammen", fordi begge er gode til at bestemme, så det kan give konflikter. Er det to fisk, som er meget bevægelige, siger den ene måske: "hvad synes du, vi skal gøre?", medens den anden svarer: "det ved jeg ikke, det må du bestemme", og så er der jo ingen af dem, der kan tage en beslutning, så det er heller ikke optimalt. Til gengæld vil de ofte være meget kærlige og hjælpsomme overfor hinanden.

 

Jordtegn og vandtegn passer normalt fint sammen. Forestil dig, at åen løber gennem engen. Dejligt. Derimod er jordtegn og lufttegn ikke optimalt. Vinden får skoven til at vælte. Nu tænker vi os, at vinden blæser hen over havet, som derved laver kæmpebølger. Konklusion: lufttegn og vandtegn er ikke den bedste kombination.

Center for kiromanti og astrologi | Adresse: Sløjen 18, 2670 Greve | Tlf. +45 21 76 73 82 | E-mail: connkromann@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved